0914 348 397
Mr.Tuấn Thành

Hướng dẫn đấu nối và lập trình Bộ quay số điện thoại Garrison LK-100S1

Lập trình Bộ quay số tự động Garrison LK-100S1

I. Lập Trình :

Trước khi cài đặt chuyển chìa khóa sang vị trí OFF .

1 . Cài đặt số điện thoại :

 • Lưu số điện thoại thứ 1 :
  *1 số điện thoại thứ 1 # .
 • Lưu số điện thoại thứ n : ( n là số thứ tự điện thoại từ 2-8)
  *n số điện thoại thứ n # .

2. Kiểm tra số điện thoại đã lưu :

Ở trạng thái bình thường nhấn số điện thoại cần kiểm tra .Ví dụ cần kiểm tra số điện thoại thứ 1 , nhấn phím 1 .Trung tâm sẽ hiển thị số điên thoại thứ 1 .

3. Xóa số đ/t đã lưu :

* n # ( với n là số thứ tự điện thoại từ 1-8 )

4. Ghi âm giọng nói :

 • Ghi âm giọng nói thứ 1 :
 • Nhấn và giữ đồng thời phím[ REC] và phím[ T1] ,trung tâm kêu bíp 1 lần ,đèn REC nhấp nháy , lúc này đọc thông tin cần lưu trong vòng 20s .Sau đó trung tâm kêu bíp 2 lần và đèn REC tắt .
 • Để nghe lại âm vừa ghi nhấn phím [T1 ].
 • Ghi âm giọng nói thứ 2 (đối với LK100S2)
 • Nhấn và giữ đồng thời phím [REC] và phím [T2 ],trung tâm kêu bíp 1 lần ,đèn REC nhấp nháy , lúc này đọc thông tin cần lưu trong vòng 20s .Sau đó trung tâm kêu bíp 2 lần và đèn REC tắt .
 • Để nghe lại âm vừa ghi nhấn phím [T2 ].

5. Cài đặt thời gian trễ và kiểu báo động :

 • Nhấn [*9 ] màn hình xuất hiện [ Z1 IN DEL 0 SEC ] ,thể hiện thời gian trễ của nhóm 1 , để tăng thời gian nhấn phím [ 1 ] ,giảm thời gian nhấn phím [ 0 ] .
 • Tiếp tục nhấn phím [ # ] màn hình xuất hiện [ Z2 IN DEL 0 SEC ] ,thể hiện thời gian trễ của nhóm 2 , để tăng thời gian nhấn phím [ 1 ] ,giảm thời gian nhấn phím [ 0 ] .
 • Tiếp tục nhấn phím [ # ] màn hình xuất hiện [ EXIT IN DEL 0 SEC ] ,thể hiện thời gian trễ của exit , để tăng thời gian nhấn phím [ 1 ] ,giảm thời gian nhấn phím [ 0 ] .
 • Tiếp tục nhấn phím [ # ] màn hình xuất hiện [ TEL 1-4 TEL 5-8 ] hiển thị số điện thoại được phân chia thành nhóm . Để chọn lựa 1 nhóm nhấn phím [ 1 ] màn hình hiển thị [ TEL 1 TO TEL 8] .Để chọn lựa 2 nhóm nhấn phím [ 2 ] màn hình hiển thị [ TEL 1-4 TEL5- 8] .
 • Tiếp tục nhấn phím [ # ] màn hình xuất hiện [ PLAY 2 TIMES ] hiển thị số ghi âm cần lặp lại , để tăng số lần nhấn phím [ 1 ] ,giảm số lần nhấn phím [ 0 ] .(số lần tối đa là 5 )
 • Kết thúc nhấn phím # .

6. Gọi khẩn cấp :

-Bật chìa khóa lên ON , nhấn [ * ] và [ # ] . Sau khi gọi xong màn hình hiển thị [PANIC ALARM]

7. Sử dụng :

-Để kích hoạt ,bật chìa khóa lên vị trí ON .

Tham khảo bộ quay số điện thoại:

Chi Tiêu Hiệu Quả

Đa dạng sản phẩm và dịch vụ Chất lượng cao với giá ưu đãi

An Tâm Khi Mua Sắm

Sản phẩm, hàng hóa chính hãng Thanh toán tiện lợi

Dịch Vụ Chu Đáo

Giao hàng nhanh trong 24h Hotline phục vụ cả T7 và CN

0914348397
challenges-icon chat-active-icon